Thi công rèm lá dọc nhà xưởng, nhà ăn KCN Võ Quế I, Bắc Ninh
Điện thoại: 0901 005 222 | Email: remtienvuong@gmail.com