Công trình rèm cuốn khu thương mại tòa nhà Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0901 005 222 | Email: remtienvuong@gmail.com