Rèm sáo nhôm, màn sáo nhôm ngang cho nội thất mã RSN 109
Điện thoại: 0901 005 222 | Email: remtienvuong@gmail.com