Mành sáo nhôm cho nhà xưởng khu công nghiệp mã RSN 130
Điện thoại: 0901 005 222 | Email: remtienvuong@gmail.com