Rèm Roman cho cửa sổ kiểu ghi sọc thời thượng mã RM 837
Điện thoại: 0901 005 222 | Email: remtienvuong@gmail.com