Rèm lá dọc mã 8908 và mã 7508 là loại rèm lá màu xanh biển
Điện thoại: 0901 005 222 | Email: remtienvuong@gmail.com