Rèm lá dọc cho phòng ăn tạo tươi vui ấm cúng mã RLD 124
Điện thoại: 0901 005 222 | Email: remtienvuong@gmail.com