Rèm lá dọc mã 8911 và rèm lá văn phòng 7511 có tông xanh
Điện thoại: 0901 005 222 | Email: remtienvuong@gmail.com