Rèm cuốn mã TX06 là loại rèm cuộn có màu trắng sữa
Điện thoại: 0901 005 222 | Email: remtienvuong@gmail.com