Phông màn hội trường, phông sân khấu đẹp mã PHT 113 - Remcuasotot.com
Điện thoại: 0901 005 222 | Email: remtienvuong@gmail.com