Thi công rèm lá dọc nhà xưởng, nhà ăn KCN Võ Quế I, Bắc Ninh
Điện thoại: 0988 977 512 | Email: remtienvuong@gmail.com