Rèm sáo nhôm phù hợp cho nhà xưởng, nhà kho mã RSN 126
Điện thoại: 0988 977 512 | Email: remtienvuong@gmail.com