Rèm phông đám cưới màu hồng cho nhà hàng, khách sạn mã PHT 105 - Remcuasotot.com
Điện thoại: 0988 977 512 | Email: remtienvuong@gmail.com