Rèm hội trường, phông hội nghị màu xanh giá rẻ nhất mã PHT 111
Điện thoại: 0988 977 512 | Email: remtienvuong@gmail.com