Rèm cửa lá dọc màu đen hài hòa với tường nhà màu tím mã RLD 134
Điện thoại: 0988 977 512 | Email: remtienvuong@gmail.com