Phông màn hội trường, phông sân khấu đẹp mã PHT 113 - Remcuasotot.com
Điện thoại: 0988 977 512 | Email: remtienvuong@gmail.com