Công trình rèm lá dọc văn phòng tại tòa nhà Eurowindow, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0988 977 512 | Email: remtienvuong@gmail.com